Mistra

Informationsfilm för STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING som stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.